Gabinet Gorlicka-Kruk wspiera Izbę Kosmetologów

Kobiety na zebraniu

Izba Kosmetologów jest pierwszą organizacją samorządu branżowego, zrzeszającą działające w Polsce gabinety prowadzone lub zarządzane przez kosmetologów. Celem Izby jest dbanie o bezpieczne i w pełni odpowiedzialne wykonywanie usług estetycznych oraz troska o wizerunek zawodu kosmetologa i profesjonalizację usług w branży beauty.

Izba Kosmetologów powstała w 2018 roku. W ciągu kilku miesięcy stowarzyszenie zdobyło silnych liderów, sympatyków i współpracowników, dzięki którym udało się w ciągu kilku miesięcy skutecznie zrekrutować kilkuset członków. Izbę wspierają uczelnie wyższe, organizatorzy międzynarodowych konferencji, prasa branżowa oraz wiodące firmy działające na rynku beauty.

Celem Izby jest budowanie prestiżu i zaufania wobec usług kosmetologicznych w Polsce, wymiana informacji i integrowanie środowiska oraz stworzenie racjonalnego systemu prawnego regulującego usługi estetyczne w Polsce.

Jesteśmy niezwykle dumni z faktu, że inicjatorką, założycielką i Członkiem Zarządu Izby Kosmetologów jest Justyna Gorlicka-Kruk, kosmetolog, technolog chemiczna, szkoleniowiec i właścicielka Gabinetu Gorlicka-Kruk. – Mimo, że zawód kosmetologa istnieje w Polsce od 20 lat, za kształceniem nie poszły, niestety, odpowiednie regulacje prawne. Najwyższy czas to zmienić. Chcemy zlikwidować lukę prawną, która obecnie pozwala świadczyć usługi estetyczne i kosmetologiczne także osobom bez podstawowej wiedzy kierunkowej, które przebyły wyłącznie kilkudniowe kursy, niezakończone jakimkolwiek egzaminem – tłumaczy Justyna Gorlicka-Kruk.

Priorytety dla Izby Kosmetologów to Ustawa o Zawodzie Kosmetologa, w kolejnych krokach: certyfikacja gabinetów kosmetologicznych oraz konieczność regularnego doszkalania  się kadry.

W świetle aktualnego prawa każdy może się zająć tzw. medycyną estetyczną. Należy podkreślić, iż nie ma w Polsce ani na świecie specjalizacji o takiej nazwie. Jako Izba Kosmetologów, widzimy bezpośrednią potrzebę uregulowania rynku, żeby taki proceder nie miał miejsca. Chcemy, żeby osoba, która nie posiada elementarnej wiedzy na temat m.in. anatomii, fizjologii, toksykologii czy farmakologii, nie miała prawa zajmować się zabiegami, które tej wiedzy wymagają, ponieważ grozi to powikłaniami – komentuje ekspert.

Gorąco zachęcamy Was do wsparcia działań Izby Kosmetologów.

 fot. Izba Kosmetologów (https://izbakosmetologow.pl