ZAPROSZENIE Nr 1/2017/JGK z dnia 29.05.2017 r. do złożenia oferty na realizację zadania: Zakup i dostawa lasera Lumenis LightSheer Desire ET HS (lub równoważnego)

konsultacja

Nr Projektu: RPSW.02.05.00-26-0071/16

Nr Umowy o dofinansowanie:RPSW.02.05.00-26-0071/16-00

 

Justyna Gorlicka-Kruk Gabinet Kosmetologii i Medycyny Estetycznej zaprasza do złożenia oferty na:

 

Zakup i dostawę lasera Lumenis LightSheer Desire ET HS (lub równoważnego) przeznaczonego do trwałego i skutecznego usuwania owłosienia, łagodnych zmian barwnikowychoraz zamykania niebieskich naczynek,

 

w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności Justyna Gorlicka Kruk Gabinet Kosmetologii i Medycyny Estetycznej poprzez zakup innowacyjnego lasera LighSheer Desire ET HS celem wprowadzenia nowej usługi zabiegów leczniczo-pielęgnacyjnych”,realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Osi Priorytetowej 2 – Konkurencyjna gospodarka; Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP, w ramach konkursu RPSW.02.05.00-IŻ.00-26-030/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu określone zostały w zaproszeniu do składania ofert. Do pobrania poniżej wraz z wymaganymi załącznikami.

Oferty prosimy przesyłać drogą mailową na adres: gabinet@gorlickakruk.pl

 

Zał. nr 1 – Formularz ofertowy wykonawcy_JGK

Zał. nr 2. Specyfikacja szczegółowych warunków zamówienia

Zał. nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków_J_GK

Zał. nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań_JGK

Zał. nr 5 – Oświadczenie o niekaralności_JGK

Zał. nr 6 – Oświadczenie_funkcjonowanie na rynku_J_GK

Zał. nr 7 – Oświadczenie_doświadczenie_JGK

Zał. nr 8. Wzór umowy na realizację przedmiotu zamówienia

ZAPROSZENIE