Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

SLIMMING - zabieg wyszczuplacjący

Zamawiający: Justyna Gorlicka-Kruk Gabinet Kosmetologii i Medycyny Estetycznej, informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w ramach zaproszenie nr 1/2017/JGK na:

zakup i dostawę lasera Lumenis LightSheer Desire ET HS (lub równoważnego) przeznaczonego do trwałego i skutecznego usuwania owłosienia, łagodnych zmian barwnikowych oraz zamykania niebieskich naczynek na potrzeby realizacji projektu: RPSW.02.05.00-26-0071/16 pn. „Wzrost konkurencyjności Justyna Gorlicka Kruk Gabinet Kosmetologii i Medycyny Estetycznej poprzez zakup innowacyjnego lasera LightSheer Desire ET HS celem wprowadzenia nowej usługi zabiegów leczniczo-pielęgnacyjnych”.

do realizacji została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez: Coherent Polska Katarzyna Karnicka-Mościcka, Ul. Wrocławska 37a, 30-011 Kraków.

Uzasadnienie wyboru: W ramach ogłoszonego zaproszenia złożona została jedna oferta. Oferta złożona została w wymaganym terminie i w sposób określony w zaproszeniu. Spełniała wszystkie warunki formalne i wymagania zawarte w Zaproszeniu nr 1/2017/JGK.

O miejscu i terminie podpisania umowy wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony telefonicznie.

zawiadomienie o zakończeniu post_ępowania-1