Regulamin newslettera

1. Usługa Newslettera jest świadczona drogą elektroniczną przez Justynę Gorlicka Kruk prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą GORLICKA-KRUK Instytut Kosmetologii i Medycyny Estetycznej Sp. z o.o., w Krakowie (kod: 31-348) przy ul. Chełmońskiego 138/1 (dalej „Administrator”). Usługa Newslettera świadczona jest nieodpłatnie na czas nieoznaczony lub do momentu rezygnacji z usługi Newsletter lub też do momentu zakończenia świadczenia usługi Newsletter przez Administratora.

2. Administratorem danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest Justyna Gorlicka Kruk prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą GORLICKA-KRUK Instytut Kosmetologii i Medycyny Estetycznej Sp. z o.o., w Krakowie (kod: 31-348) przy ul. Chełmońskiego 138/1,  tel.: +48 796-219-692, e-mail: gabinet@gorlickakruk.pl.

3. Dane użytkowników przetwarzane są w celu świadczenia usługi Newslettera. Podanie danych (adresu e-mail) jest dobrowolne, ale niezbędne do aktywowania i subskrypcji Newslettera. Szczegółowe informacje na temat administratora danych osobowych i zasad przetwarzania danych osobowych dostępne w Polityce prywatności dostępnej tutaj: https://gorlickakruk.pl/polityka-prywatnosci

4. Świadczenie usługi Newslettera polega na cyklicznym przesyłaniu środkami komunikacji (email) elektronicznej wiadomości dotyczący medycyny estetycznej, kosmetologi, wydarzeń i nowości dotyczących tych branż, a także informacji marketingowych Administratora, w szczególności dotyczących jego oferty, nowości lub akcji promocyjnych.

5. Usługa Newslettera świadczona jest dla osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie Newslettera podając adres email w formularzu zapisu do usługi Newslettera, dostępnym na stronie https://gorlickakruk.pl/. Usługa Newslettera świadczona jest nieodpłatnie.

6. Subskrypcja usługi Newslettera rozpoczyna się z chwilą przesłania Administratorowi adresu email w formularzu zapisu do usługi. Przed zamówieniem usługi Newslettera należy uważnie zapoznać się treścią niniejszego Regulaminu oraz Polityką prywatności dostępną tutaj https://gorlickakruk.pl/polityka-prywatnosci

7. Subskrypcja usługi Newslettera może być w każdym momencie anulowana bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów poprzez kliknięcie w link rezygnacyjny zawarty w każdym Newsletterze albo poprzez bezpośredni kontakt z Administratorem na adres gabinet@gorlickakruk.pl.

8. Żądanie zaprzestania wysyłania Newslettera zostaje niezwłocznie potwierdzone przez Administratora poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej podany przy zamówieniu usługi Newslettera.

9. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres gabinet@gorlickakruk.pl lub pisemnie na adres GORLICKA-KRUK Instytut Kosmetologii i Medycyny Estetycznej Sp. z o.o., w Krakowie (kod: 31-348) przy ul. Chełmońskiego 138/1  Reklamacja powinna zawierać w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (e-mail) podany podczas rejestracji dotyczącej usługi Newsletter oraz adres poczty elektronicznej (e-mail) lub adres tradycyjny do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Sprzedawcę. Odpowiedź na reklamacje zostanie przesłana zgodnie z danymi wskazanymi w reklamacji.

10. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie https://gorlickakruk.pl/.

11. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, do których należy:

a. zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora, w tym wprowadzenie nowych usług, rozbudowa lub zmiana funkcjonalności serwisu dostępnego pod adresem https://gorlickakruk.pl/,

b. poprawa obsługi użytkowników, w tym przeciwdziałanie nadużyciom,

  1. c. zmiana danych Administratora, w szczególności nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych lub danych teleadresowych wskazanych w niniejszym Regulaminie,
  2. d. potrzeba usunięcia z treści niniejszego Regulaminu ewentualnych błędów, omyłek pisarskich lub niejasności,
  3. e. konieczność dostosowania postanowień niniejszego Regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na świadczenie usług i prowadzenie sprzedaży produktów przez Administratora.
  4. 12. Administrator zamieści informację o zmianie niniejszego Regulaminu bezpośrednio na stronie https://gorlickakruk.pl/ oraz poinformuje bezpośrednio użytkowników o jego zmianie wysyłając wiadomość na adres e-mail podany przez użytkownika podczas zapisu do usługi Newslettera.